Rijeke i jezera Hrvatske čuvaju najveću raznolikost riba u Europi

O radionici: 

Radionicom se želi potaknuti znatiželja i želja za razumijevanjem događaja, pojavom i procesima povezanih sa zajednicama riba u rijekama i jezerima.  

Kroz iskustvo učenja djeca slijede i proširuju svoje interese te uče i sudjeluju u aktivnostima s veseljem.  

Formiranje istraživačkog ozračja u laboratorijskim uvjetima kao podloge učenja i poučavanja djece i učenika, potaknuti će autonomiju učenika u istraživanju, otkrivanju i rješavanju problema u sva četiri STEM područja. 

Radionice su podijeljenje u grupe ovisno o dobi djece koja sudjeluju. 

Cilj radionice : 

Povećavanje svjesnosti brige o okolišu i poticati razvoj kritičkog promišljanja našeg odnosa prema prirodi i očuvanju planeta. 

  • stjecanje znanja o raznolikosti riba u Hrvatskoj i razumijevanje složenih odnosa između riba i slatkovodnih ekosustava,  
  • razvijanje kritičkog mišljenja te osobne i društvene odgovornosti nužne za održivost rijeka i jezera; 

promišljanje i stjecanje spoznaja o uzrocima i posljedicama ljudskoga utjecaja na prirodu koje pridonose razvoju svih oblika mišljenja, osobito kreativnoga razmišljanja i rješavanja problema. 

Što djeca mogu očekivati : 

 Eksperimentiranje s jednostavnim pojavama, znakovima i simbolima, prikuplja informacije, predviđa ishode i donosi jednostavne zaključke.  

Upotrebljavanje jednostavnog jezika za imenovanje određenih pojava i elemenata u slatkovodnim ekosustavima. 

Rješavanje jednostavnih problema (razmišlja, analizira, generira nove ideje, rasuđuje, komunicira, povezuje, reprezentira, argumentira svoja razmišljanja).