Edukacija o volonterstvu

Omogućava stjecanje znanja o volonterima i volontiranju, o tome kako uspostaviti ili poboljšati program volontiranja u organizaciji ili ustanovi, o Zakonu o volonterstvu te pravima i obvezama koje iz njega proizlaze.
Sudionicima se osigurava edukacija i savjetovanje pri uspostavljanju i/ili unaprjeđenju sustava menadžmenta volontera.

Volonterske aktivnosti

Organiziran volonterski rad djece i mladih koji aktivno sudjeluju u pomoći u učenju, organizaciji kino projekcija, čišćenju i uređenju okoliša te Ad hoc volonterskim akcijama prema potrebama lokalne zajednice.

Multimedija