KLINČIĆI – razvojni program podrške djeci na području općine Klinča Sela

UP.04.2.1.11.0497
Ukupna vrijednost projekta: 60.616,83 EUR (456.717,51 HRK)
Provedba: 27.12.2022.-27.02.2024.g

CILJEVI

Projketom se doprinosi rješavanju problema nedostatka kvalitetnih aktivnosti slobodnog vremena u lokalnoj zajednici na ruralnom području, a koje kao što je općina Klinča Sela, imaju potencijel za ublažavanje negativnih posljedica pandemije i potresa tijekom 2020. i 2021. godine.

Cilj projketa je omogućiti provedbu kvalitetnih aktivnosti temeljenih na potrebama djece i mladih s područja Općine Klinča Sela, čime će se povećati kapaciteti udruge EDUKA i drugih lokalnih OCD-a za preuzimanje aktivnije uloge u rješavanju loklanih potreba na ruralnom području, s naglaskom na prevenciju i očuvanje mentalnog zdravlja, prevenciju socijalne isključenosti i kriznih situacija te omogućavanje jednakih mogućnosti.

AKTIVNOSTI

VOLONTERSTVO

EDUKACIJE

RADIONICE

MEDIJSKA KULTURA