Strani jezici

Radionice stranih jezika pozitivno utječu na poticanje razvoja jezičnih vještina, a posebice u što ranijoj dobi, što rezultira boljim obrazovnim uspjehom i kvalitetnijimi kognitivnim razvojem djece. Ovim aktivnostima osigurana je dostupnost igraonica i radionica na engleskom, španjolskom i francuskom jeziku za djecu od predškolske dobi do viših razreda osnovne škole.

Logopedske radionice

Organizirane logopedske radonice za djecu s teškoćama jezičnog spektra i radionice pripreme za školu. U svrhu osvještavanja važnosti jezičnog poticanja djece u obiteljskom okruženju organizirana su interaktivna stručna predavanja iz područja logopedije za roditelje, odgajatelje i ostale zainteresirane za govorno-jezične poteškoće kod djece.

Psihološke radionice

Provedbom radionica o mindfullness tehnikama, djeci nižih i viših razreda osnovne škole, pružaju se konkretne metode i alati koji imaju za cilj unaprjeđenje mentalnog zdravlja.
Radionicama protiv nasilja, osigurava se podrška djeci u savladavanju opasnosti koje vrebaju u okolini, a predstavljaju nasilje bilo koje vrste – fizičko, psihičko, vršnjačko, digitalno i drugih oblik.

Karijerne radionice

Radionice su koncipirane s naglaskom na kritičko promišljanje i ublažavanje barijera vezanih uz upise u srednju školu, odnosno izbor zvanja/zanimanja, za učenike završnh razreda osnovne škole.

Multimedija