Pomoć u učenju

Osigurava se podrška kroz individualnu pristup i grupni rad, podršku od strane angažiranih mentora, ali i kroz vršnjačku podršku/volontiranje, što rezultira povećanjem dostupnosti obrazovne podrške, jednake kao i u urbanim sredinama, te poboljšava obrazovne ishode učenika. Uključiti se mogu djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Pripreme za maturu

Organizirano više ciklusa radionica priprema za maturu iz matematike, hvatskog jezika, engleskog jezika, fizike, informatike, biologije i kemije.

Multimedija