Primijenimo 3P pristup u istraživačkim projektima učenika na slatkovodnim staništima

O radionici: 

Uz ovu radionicu biti će razvijeno kritičko promišljanje o povezanosti i međudjelovanju različitih elemenata/sastavnica u slatkovodnim staništima u teoriji i praksi. 

Nastavnici će moći primijeniti komparativni pristup pri učenju i savladavanju sadržaja, osmisliti samostalan originalan primjer temeljen na primjeni 3P pristupa, raspraviti o značaju 3P pristupa u poučavanju ekoloških tema 

Cilj radionice : 

Primijeniti 3P pristup u istraživačkim projektima učenika 

Što možete očekivati od radionice: 

Osmisliti učenički istraživački projekt na zadanu temu. 

Uvježbati postavljanje hipoteze i cilja učeničkog istraživačkog projekta na zadanu temu. 

Predvidjeti kontrolne skupine i/ili replikatne (ponovljene) uzorke u istraživačkom projektu učenika. 

Raspraviti o značaju 3P pristupa u osmišljavanju i provedbi istraživačkih projekata učenika.