Mikrosvijet jezera i lokvi

Ciljana publika: 15 srednjoškolaca

Sadržaj radionice: Nakon uvodnog predavanja u trajanju od 20-ak minuta, u kojem će polaznicima radionice biti predstavljena ekologija malih vodenih tijela i mikrofaune (Rotifera-kolnjaci, Cladocera – rašljoticalci, Copepoda-veslonošci, Nematoda-oblići, Tardigrada-dugoživci, Gastrotricha-trbodlaci) u planktonu i bentosu, učenici će upoznati opremu koja se koristi za sakupljanje uzoraka planktona i bentosa kao i korištenje mikroskopa i stereomikroskopa te na konzerviranom materijalu, uz pomoć ključeva za određivanje pojedinih skupina provesti determinaciju do nivoa skupina ili vrsta.

Trajanje radionice: jedan školski sat