Ekotoni – sudar vodenog i kopnenog ekosustava

O radionici: 

Radionicom se podiže svijest, znanja i sposobnosti potrebne za razvoj kompetencija koje će omogućiti samostalnu primjenu komparativnih istraživanja u okviru ekologije, korištenje odgovarajućih tehnologija u analitici ekotonskih zajednica.  

Radionica će omogućiti uvjete za samostalne aktivnosti i samostalno istraživanje uz primjenu napredne digitalne tehnologije i inovativnih metoda poučavanja. 

Cilj radionice : 

Primijeniti komparativni pristup pri poučavanju ekoloških tema  

Istražiti i opisati odnose između pojava i organizama koji se pojavljuju u različitim ekosustavima (npr. mjerenje okolišnih čimbenika i određivanje gradijenata) 

Osmisliti i predstaviti originalni zadatak za učenike različite dobi temeljen na primjeni komparativnog pristupa. 

Što djeca mogu očekivati : 

Odabrati primjerenu metodologiju i vrste uzoraka prema postavljenim ciljevima pravilno odabirući organizme i pojave u istraživanjima različitih ekosustava. 

Obraditi i prikazati rezultate istraživanja. 

Na osnovi dobivenih podataka izvesti primjerene zaključke.