Dinamična riparijska staništa – izazov za kopnene organizme

Radionica za učenike osnovne i srednje škole

 

KRATKI OPIS RADIONICE

Riparijske zone su mjesta na kojima se susreću slatkovodni i kopneni ekosustavi. Ova prijelazna staništa često odlikuje velika bioraznolikost, ali i brze promjene okolišnih uvjeta u prostoru i vremenu, koje predstavljaju izazov za kopnene organizme. U ovoj vježbi upoznat ćemo neke od prilagodbi koje kopnenim organizmima omogućuju opstanak u ovim dinamičnim staništima. Najprije ćemo ustanoviti dolazi li do promjene okolišnih čimbenika (vlažnosti i temperature tla) kako se približavamo vodenom tijelu, a zatim ćemo uzorkovati beskralježnjake tla uz samu vodu te na oko 15 m udaljenosti od vode. Prikupljene beskralježnjake pregledat ćemo u laboratoriju pod lupom te proučiti njihove prilagodbe u riparijskom odnosno u okolnom kopnenom staništu.