Toplina - određivanje specifičnog toplinskog kapaciteta

Znate li zašto je u Klinča Selu zimi hladnije nego u Zadru? Treći kamenčić od Sunca smjestio se na pravo mjesto da dobije dovoljno topline. Toplina je energija koja spontano prelazi s tijela više temperature na tijelo manje temperature dok im se temperature ne izjednače. Kako se toplina prenosi? Kondukcijom, konvekcijom, radijacijom. U tekućinama i plinovima toplina se prenosi konvekcijom ( strujanjem). Tako se topli zrak diže u visinu, a hladni spušta što predstavlja kruženje topline u prirodi. Kruženje topline u prirodi je posljedica različitog zagrijavanja pojedinih dijelova Zemlje.

Različiti dijelovi Zemlje su građeni od različitih tvari koje imaju specifičnu sposobnost primanja topline. To svojstvo tvari opisuje specifični toplinski kapacitet. Specifični toplinski kapacitet jednak je toplini koju je potrebno dovesti 1 kg tvari da joj se temperatura promijeni za 1K.

Na našoj radionici ćete određivati specifični toplinski kapacitet nepoznate tvari, istraživati u kakvom su odnosu toplina i temperatura, zagrijavaju li se sve tvari jednako. Povezati ćemo različito zagrijavanje kopna i mora sa klimom.

Voditeljice radionice: Josipa Stipanov- prof.fizike i Ana Šimurina- prof.geografije kolegice i prijateljice. Radimo u Prirodoslovno-grafičkoj školi Zadar. Različitih smo visina i masa, ali jednakog smo žara za prenošenje znanja. Znanje prenosimo više od 30 godina zajedno što ne znači da smo stare- godine su samo broj. Znatiželjne smo kao i vi, volimo se igrati i učiti! Dođite s nama kroz igru učiti u Klinča Sela i u Zadar.