Hidroekologija bazirana na prirodnim rješenjima (predavanje)

O predavanju: 

Sam program želi podići svijesti, znanje i sposobnosti potrebnih za razvoj kompetencija obrazovnih radnika i učenika koje će omogućiti zapažanje i samostalno vrednovanje ugroženosti i ekološkog stanja slatkovodnih ekosustava. 

Cilj predavanja : 

Razvoj kompetencija za prijenos znanja o tome kako ljudsko ponašanje utječe na vodene ekosustave. 

Podučavanje novih skupova vještina, uključujući sposobnost čitanja, tumačenja i učenja iz obrazaca u krajobrazu. 

Razumijevanje vremenski promjenjivih čimbenika u hidroekologiji. 

Što sudionici mogu očekivati : 

Promicati kreativno razmišljanje i transdisciplinarne pristupe u pronalaženju rješenja za zaštitu voda. 

Unaprijeđenje stila poučavanja i ishoda učenja na svim razinama didaktičkih i metodičkih programa baziranih na principima UNESCO-IHE i programa WASH od UNICEF-a.