Raznolikost mikrostaništa – temelj opstanka ugroženih vrsta

Uzrast: 7. i 8. razred osnovne škole i srednjoškolski uzrast

Mikrostaništa su mali prostori unutar nekog većeg staništa koji imaju različite uvjete u odnosu na okolno stanište. Upravo takva specifična mikrostaništa su važna za opstanak brojnih globalno ugroženih vrsta, posebice kukaca. Sudionici će kroz radionicu upoznati značaj mikrostaništa za živi svijet, kao i prepoznati mikrostaništa u njihovoj blizini.