Kako stanje ekosustava utječe na ribe i kako ribe utječu na stanje ekosustava?

O radionici: 

Da li je moguće razviti radost i fascinaciju djece u procesu istraživanja i učenja na temu ekosustava? Ova radionica pruža potvrdan odgovor i uz aktivno uključivanje djece omogućuje im prepoznavanje raznih vrsta slatkovodnih riba. 

Cilj radionice : 

Utvrđivanje odnosa i relacija u različitim slatkovodnim ekosustavima; 

Aktivno korištenje znanja o prisutnosti, aktivnosti i važnosti riba u slatkovodnim staništima; 

Što djeca mogu očekivati : 

Sudjelovanje u aktivnostima pronalaženja odgovora gdje sve žive ribe u slatkim vodama s veseljem i razumijevanjem; 

Iskazivanje znatiželje i želje za razumijevanjem kako ribe mogu promijeniti stanište;  

Aktivno uključivanje u raspravu te korištenje znakova i simbola za prepoznavanje staništa u kojima mogu živjeti ribe; 

Aktivna interpretacija informacija; 

Iskazivanje sklonosti promatranju, čuđenju i uočavanju detalja te komuniciranju o svojem doživljaju umjetničkog i kreativnog procesa i njegova ishoda umjetničkim crtačkim izražavanjem; 

Izraditi razne vrste riba od papira.