Je li moguć život u vodi s pokretnim sedimentima?

O edukaciji: 

Program radionice predviđa aktivno uključivanje nadarenih učenika u istraživanje neposredne okoline i živih bića u njoj te upoznavanje s osnovnim elementima znanstvenih terenskih istraživanja u području biologije podzemnih vodenih organizama. Uključivanje u aktivnosti opažanja vodenih organizama u kojima dijete ima prilike opažati, manipulirati objektima, rješavati probleme, donositi odluke, reflektirati o aktivnostima, primijeniti znanja, vještine, kreativnost i imaginaciju. 

Cilj edukacije : 

Pružiti djeci slobodu i inspiraciju u vizualnoj percepciji vodenih organizama.Kreativno i zabavno učenje o sićušnim životinjama koje žive u vodi između pokretnih sedimenata ispod i u obalama tekućica i njihovoj važnosti za održivost tekućica 

Što djeca mogu očekivati : 

Saznati kako vodeni beskralješnjaci žive u  vodenom intersticiju 

Korištenje znakova i simbola za prepoznavanje visoko prilagođenih organizama na život u međuprostoru 

Razumijevanje razlika intersticijske i površinske vode tekućica.